YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sục 6,16 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa NaOH x (mol/l) và Na2CO3 y (mol/l) thu được dung dịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,3M vào dung dịch X thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 59,29 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là gần nhất với:

  • A. 4,1.       
  • B. 5,1.             
  • C. 3,1.         
  • D. 2,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong X chứa  (u mol),  (v mol), Na+ (x + 2y mol)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow u + v = \frac{{6,16}}{{22,4}} + y = 0,275 + y\\ {n_{{H^ + }}} = 0,2.\left( {1 + 2.0,3} \right) = 0,32\\ {n_{{H^ + }}} = {n_{CO_3^{2 - }}} + {n_{C{O_2}}} = u + \frac{{2,688}}{{22,4}} = u + 0,12 = 0,32 \Rightarrow u = 0,2\\ {m_ \downarrow } = {m_{BaS{O_4}}} + {m_{BaC{O_3}}} = 233.0,06 + 197.{n_{BaC{O_3}}} = 59,29g \Rightarrow {n_{BaC{O_3}}} = 0,23\\ \to u + v = 0,12 + 0,23 \Rightarrow v = 0,15\\ \Rightarrow y = 0,075 \end{array}\)

  Bảo toàn điện tích có: \(x + 2y = 2u + v \Rightarrow x = 0,4\)        

  \( \Rightarrow x:y = 5,33\) gần nhất với 5,1

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA