AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là

  • A. propan-1-ol      
  • B. butan-1-ol      
  • C. butan-2-ol  
  • D. pentan-2-ol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. propan-1-ol: CH3CH2CH2OH

  B. butan-1-ol: CH3(CH2)2CH2OH

  C. butan-2-ol: CH3CH(OH)CH2CH3

  D. pentan-2-ol: CH3CH(OH)CH2CH2CH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>