YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dùng chất nào sau đây phân biệt 2 khí SO2 và CO2 bằng phương pháp hóa học?

  • A. Dung dịch HCl    
  • B. Nước vôi trong
  • C. Dung dịch NaOH  
  • D. Dung dịch nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn dung dịch nước brom để phân biệt 2 khí SO2 và CO2:

  + Khí SO2 làm mất màu nước brom.

  SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

  + Khí CO2 không làm mất màu nước brom.

  - HCl đều không phản ứng với 2 khí.

  - NaOH đều phản ứng với 2 khí tạo dung dịch không màu, không có điểm khác biệt.

  - Nước vôi trong đều phản ứng với 2 khí tạo kết tủa trắng.

  ⇒ Không dùng được 3 chất trên để phân biệt 2 khí.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA