AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol của CO2 như trên. Khối lượng kết tủa cực đại là:

  • A. 6 gam.   
  • B. 6,5 gam.      
  • C. 5,5 gam.  
  • D. 5 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi nCO2 = 0,1 mol, kết tủa bị hòa tan một phần.

  \(\begin{array}{l} {n_{C{O_2}}} = 2{n_{Ca{{(OH)}_2}}} - {n_{CaC{O_3}}} = 0,1 \Rightarrow {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = \frac{{0,1 + 0,02}}{2} = 0,06\\ \Rightarrow {m_{ \downarrow \max }} = 100.0,06 = 6g \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>