YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 8 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 8 sách GK Lý lớp 12

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: \(\small x=Acos(\omega t+\phi )\). 

a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật

b. Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0? 

c. Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại? ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật

  • \(v=x' =-\omega Asin(\omega t+\phi )= Acos(\omega t+\phi )\)

  • \(a=v'=-\omega 2Acos(\omega t+\phi )=-\omega 2x\)

Câu b:

  • Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0.

  • Ở vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

Câu c:

  • Ở vị trí vân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại: 

    • Tại \(x = 0\) thì \(v = v_{max} = \omega A\)

  • Ở vị trí biên thì gia tốc có độ lớn cực đại:

    • Tại \(x=\pm A\) thì \(a=a_{max}=\omega^2A\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON