YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 12

Giải bài 1.6 tr 4 sách BT Lý lớp 12

Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình \(x = 10\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} (cm)\)

Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 10π cm/s2.        B. 10 cm/s2.       

C. 100 cm/s2.        D. 100π cm/s2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

\({a_{max}} = A\omega = 10{\pi ^2} = 100cm/{s^2}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF