YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = -4 cm và chu kì T = 2s.

    a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

    b) Tính li độ của vật tại thười điểm t = 5,5s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dạng tổng quát của phương trình dao động là x = Acos(ωt + φ)

Ta có:

Biên độ A = 4cm; Tần số góc: ω = 2π/T = π (rad/s)

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

⇒ Khi \(t=0\), ta có: \(\begin{array}{l}
{x_0} = Acos\varphi  = 0\,(1)\\
{v_0} =  - A\omega sin\varphi  > 0\,(2)
\end{array}\)

Từ \({(1) \Rightarrow cos\varphi  = 0}\)

\( \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\varphi  = \frac{\pi }{2}}\\
{\varphi  =  - \frac{\pi }{2}}
\end{array}} \right.\)

Từ \({(2) \Rightarrow {v_0} > 0 \Leftrightarrow sin\varphi  < 0}\)

\({ \to \varphi  =  - \frac{\pi }{2}.}\)

Vậy : \(x = 4\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(cm).\)

b) Khi \(t=5,5\) (s), ta có

\(\begin{array}{l}
x = 4cos(\pi .5,5 - \frac{\pi }{2})\\
x = 4cos5\pi  =  - 4(cm)
\end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF