YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 9 SGK Vật lý 12

Giải bài 9 tr 9 sách GK Lý lớp 12

Cho phương trình của dao động điều hòa \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. \(\small 5 cm; 0 rad\).                                      

B. \(\small 5 cm; 4 \pi \ rad\).

C. \(\small 5 cm; (4 \pi \ t) rad.\)                             

D. \(\small 5 cm; \pi \ rad\)

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài xác định các thông số của phương trình dao dộng điều hòa dựa theo phương trình cho trước.

Cách giải :

  • Viết lại phương trình về dạng \(x = Acos(\omega t + \varphi)\) .

  • Sau đó xác định theo yêu cầu của đề là tìm : A, 

  • Chọn phương án đúng với kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

Phương trình dao động: \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)  \(= 5cos(4 \pi \ t+\pi )\) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu  = π rad.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 9 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON