YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Vật lý 12

Giải bài 1.1 tr 3 sách BT Lý lớp 12

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm            B.15 cm        

C. -15 cm        D. 7,5 cm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Biên độ dao động của vật là :

\(A = \frac{s}{2} = \) 15cm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF