YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.15 trang 5 SBT Vật lý 12

Giải bài 1.15 tr 5 sách BT Lý lớp 12

Hai điểm M và N cùng chuyển động đều trên một đường tròn tâm O, bán kính, bán kính A, theo cùng một chiều và với cùng vân tốc góc ω (H.1.2). Hình chiếu P của M trên trục x dao động theo phương trình x = Acosωt và hình chiếu Q của N trên trục y dao động theo phương trình y = Asin(\(\omega t + \frac{\pi }{2}\)). Tính hiệu số pha dao động của chúng.

Bài tập 1.15 trang 5 SBT Vật lý 12

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(cos\omega t{\rm{ }} = {\rm{ }}sin\left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)\) nên dao động của điểm Q trên trục y có thể viết dưới dạng y = Acosωt.

Vì vậy hiệu số pha giữa hai dao động của P và Q bằng 0.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.15 trang 5 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF