YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8 cm. Cho vật dao động. Tìm chu kì dao động ấy. Lấy g = 10 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi treo vật vào lò xo làm lò xo dãn ra một đoạn \({\rm{\Delta }}\ell  = 0,8(cm)\) ở vị trí cân bằng.

Theo định luật I Niutơn:

Giải bài tập Lý 12 nâng cao bài 6 dao động điều hòa

\(\begin{array}{l}
\vec P + \overrightarrow {{F_{dh}}}  = 0\\
 \Leftrightarrow P = {F_{dh}}\\
 \Leftrightarrow mg = k{\rm{\Delta }}\ell \\
 \Leftrightarrow \frac{m}{k} = \frac{{{\rm{\Delta }}\ell }}{g}
\end{array}\)

Khi cho vật dao động, chu kì dao động của con lắc lò xo là: 

\(\begin{array}{l}
T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta \ell }}{g}} \\
 = 2\pi \sqrt {\frac{{0,{{8.10}^{ - 2}}}}{{10}}}  = 0,18(s)
\end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF