YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao

Phương trình dao động của một vật là: \(x = 6cos(4\pi t + \pi 6)(cm).\)

a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì tần số của dao động.

b) Xác định pha dao động tại thời điểm \(t=14s\), từ đó suy ra li độ tại thời điểm ấy.

c) Vẽ vectơ quay biểu diễn dao động vào thời điểm \(t=0\). 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình dao động của vật: \(x = 6cos(4\pi t + \pi 6)(cm).\)

a) Biên độ \(A=6\) (cm)

Chu kì : \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{4\pi }} = 0,5(s)\)

Tần só góc : \(\omega  = 4\pi (rad/s)\)

Tần số : \(f = \frac{1}{T} = \frac{1}{{0,5}} = 2(Hz)\)

b) Khi  \(t = \frac{1}{4}(s) \Rightarrow pha\:(\omega t + \varphi ) = \left( {4\pi .\frac{1}{4} + \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{{7\pi }}{6}\)

\( \Rightarrow x = 6\cos \left( {\pi  + \frac{\pi }{6}} \right) =  - 6\cos \frac{\pi }{6} =  - 6.\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(( =  - 3\sqrt 3 (cm).\)

c) Vẽ vectơ quay biểu diễn dao động vào thời điểm \(t=0\):

Giải bài tập bài 6 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 35 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF