YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Vật lý 12

Giải bài 1.2 tr 3 sách BT Lý lớp 12

Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0        B. Khi t = T/4       

C. Khi t = T/2        D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF