Tinh độ dài BC biết AB=AC=17 cm

bởi Naru to 22/09/2018

cho tam giác ABC cân ; AB =AC= 17cm . Kẻ BD vuông góc với AC ; BD=15cm. Tính BC

Câu trả lời (1)

 • hình :

  A B C 15 17 17 D ?

  xét tam giác vuông ABD ta có : \(AB^2=BD^2+AD^2\) (theo định lí pitago)

  \(\Leftrightarrow17^2=15^2+AD^2\Leftrightarrow289=225+AD^2\Leftrightarrow AD^2=289-225=64\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}AD=8\left(nhận\right)\\AD=-8\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

  ta có : \(DC=AC-AD=17-8=9\)

  xét tam giác vuông BDC ta có : \(BC^2=BD^2+DC^2\) (theo định lí pitago)

  \(\Leftrightarrow BC^2=15^2+9^2=225+81=306\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}BC=\sqrt{306}\left(nhận\right)\\BC=-\sqrt{306}\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn thanh Tài 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan