YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.1 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{{125}}{{300}}\\
\left( B \right)\frac{{416}}{{634}}\\
\left( C \right)\frac{{351}}{{417}}\\
\left( D \right)\frac{{141}}{{143}}
\end{array}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{125}}{{300}} = \frac{{125:25}}{{300:25}} = \frac{5}{{12}}\\
\frac{{416}}{{634}} = \frac{{416:2}}{{634:2}} = \frac{{208}}{{317}}\\
\frac{{351}}{{417}} = \frac{{351:3}}{{417:3}} = \frac{{117}}{{139}}
\end{array}\)

Phân số \(\frac{{141}}{{143}}\) có tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1 nên là phân số tối giản.

Chọn đáp án D 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON