ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 21 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

\(\frac{-7}{42};\frac{12}{18};\frac{3}{-18};\frac{-9}{54};\frac{-10}{-15}; \frac{14}{20}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại là: \(\frac{14}{20}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1