YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 17 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Rút gọn:

a) \(\frac{3.5}{8.24}\);         b) \(\frac{2.14}{7.8}\)       c) \(\frac{3.7.11}{22.9}\);

d) \(\frac{8.5-8.2}{16}\);         e) \(\frac{11.4-11}{2-13}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{3.5}{8.24}=\frac{3.5:3}{8.24:3}=\frac{5}{8.8}=\frac{5}{64}\);

Câu b:

 \(\frac{2.14}{7.8}=\frac{2.2.7}{7.2^3}=\frac{7}{2.3}=\frac{7}{6}\) 

Câu c:

 \(\frac{3.7.11}{22.9}=\frac{3.7.11}{2.11.3^2}=\frac{7}{2.3}= \frac{7}{6}\);

Câu d:

 \(\frac{8.5-8.2}{16}=\frac{(8.5-8.2):8}{16:8}=\frac{5-2}{2}=\frac{3}{2}\);

Câu e:

\(\frac{11.4-11}{2-13}=\frac{11.4-11}{-11}= \frac{(11.4-11):11}{-11:11}=\frac{4-1}{-1}=\frac{-3}{1}=-3\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON