Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 17 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Rút gọn:

a) \(\frac{3.5}{8.24}\);         b) \(\frac{2.14}{7.8}\)       c) \(\frac{3.7.11}{22.9}\);

d) \(\frac{8.5-8.2}{16}\);         e) \(\frac{11.4-11}{2-13}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{3.5}{8.24}=\frac{3.5:3}{8.24:3}=\frac{5}{8.8}=\frac{5}{64}\);

Câu b:

 \(\frac{2.14}{7.8}=\frac{2.2.7}{7.2^3}=\frac{7}{2.3}=\frac{7}{6}\) 

Câu c:

 \(\frac{3.7.11}{22.9}=\frac{3.7.11}{2.11.3^2}=\frac{7}{2.3}= \frac{7}{6}\);

Câu d:

 \(\frac{8.5-8.2}{16}=\frac{(8.5-8.2):8}{16:8}=\frac{5-2}{2}=\frac{3}{2}\);

Câu e:

\(\frac{11.4-11}{2-13}=\frac{11.4-11}{-11}= \frac{(11.4-11):11}{-11:11}=\frac{4-1}{-1}=\frac{-3}{1}=-3\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy phần của ngày ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

  a) \(45dm^2\)                        b) \(300cm^2\)                   c) \(57500mm^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể) 

  a) 30 phút                           b) 25 phút                 c) 100 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Rút gọn :

  a) \(\dfrac{4.7}{9.32}\)                            b) \(\dfrac{3.21}{14.15}\)                     c) \(\dfrac{2.5.13}{26.35}\)

  d) \(\dfrac{9.6-9.3}{18}\)                   e) \(\dfrac{17.5-17}{3-20}\)               f) \(\dfrac{49+7.49}{49}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Một tủ sách có 1400 cuốn, trong số đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, 35 cuốn sách tin học, còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản :

  a) \(\dfrac{-270}{450}\)                   b) \(\dfrac{11}{-143}\)                   c) \(\dfrac{32}{12}\)                     d) \(\dfrac{-26}{-156}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn