YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.3 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.3 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Viết tập hợp A các phân số bằng phân số \(\frac{{ - 21}}{{35}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{ - 21}}{{35}} = \frac{{ - 21:7}}{{35:7}} = \frac{{ - 3}}{5}\)

Do đó:

\(A = \left\{ {\left. {\frac{{ - 3m}}{{5m}}} \right|m \in Z,m \ne 0} \right\}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON