YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.4 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.4 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Viết tập hợp B các phân số bằng \(\frac{{15}}{{48}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\frac{{15}}{{48}} = \frac{5}{{16}}\). Các phân số bằng  \(\frac{{15}}{{48}} = \frac{5}{{16}}\) có dạng \(\frac{{5m}}{{16m}}\)

Vì tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số nên \(m \in \) {2; 3; 4; 5; 6}

Do đó

\(B = \left\{ {\frac{{10}}{{32}};\frac{{15}}{{48}};\frac{{20}}{{64}};\frac{{25}}{{80}};\frac{{30}}{{96}}} \right\}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON