ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 35 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm các số nguyên x sao cho: \(\frac{2}{x} = \frac{x}{8}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\frac{2}{x} = \frac{x}{8}\)

<=> x2 = 2.8 = 16 = 42 = (-4)2

Suy ra: x = 4 hoặc x = -4

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1