YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 25 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản

a) \(\frac{{ - 270}}{{450}}\)

b) \(\frac{{11}}{{-143}}\)

c) \(\frac{{32}}{{12}}\)

d) \(\frac{{ - 26}}{{-156}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Để rút gọn một phân số thành phân số tối giản, ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung lớn nhất của chúng

a) \(\frac{{ - 270}}{{450}} = \frac{{ - 270:90}}{{450:90}} = \frac{{ - 3}}{5}\)

b) \(\frac{{11}}{{ - 143}} = \frac{{11:\left( { - 11} \right)}}{{ - 143:\left( { - 11} \right)}} = \frac{{ - 1}}{3}\)

c) \(\frac{{32}}{{12}} = \frac{{32:4}}{{12:4}} = \frac{8}{3}\)

d) \(\frac{{ - 26}}{{ - 156}} = \frac{{ - 26:\left( {26} \right)}}{{ - 156:\left( {26} \right)}} = \frac{1}{6}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON