YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 40 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Cộng cả tử và mẫu của phân số \(\frac{{23}}{{40}}\) với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn, ta được phân số \(\frac{{3}}{{4}}\). Tìm số n

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo đề bài, ta có: \(\frac{{23 + n}}{{40 + n}} = \frac{3}{4}\) (n ∈ N)

<=> 4(23 + n) = 3 (40 + n) <=> 4n + 92 = 120 + 3n

<=> 4n – 3n = 120 – 92 <=> n = 28

Vậy n = 28.

Thử lại:

\(\begin{array}{l}
\frac{{23 + 28}}{{40 + 28}} = \frac{{51}}{{68}}\\
 = \frac{{51:17}}{{68:17}} = \frac{3}{4}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON