YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.2 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.2 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Phân số nào dưới đây không là phân số tối giản?

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{8}{{81}}\\
\left( B \right)\frac{{28}}{{91}}\\
\left( C \right)\frac{{176}}{{177}}\\
\left( D \right)\frac{{17}}{{35}}
\end{array}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\frac{{28}}{{91}} = \frac{{28:7}}{{91:7}} = \frac{4}{{13}}\)

Các phân số \(\frac{8}{{81}};\frac{{176}}{{177}};\frac{{17}}{{35}}\)

Vậy phân số không là phân số tối giản là \(\frac{{28}}{{91}}\)

Chọn đáp án B 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON