YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 26 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Một tủ sách có 1400 cuốn, trong số đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, 35 cuốn sách tin học, còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số sách toán học chiếm \(\frac{{600}}{{1400}} = \frac{3}{7}\) (tổng số sách)

Số sách văn học chiếm \(\frac{{360}}{{1400}} = \frac{9}{35}\) (tổng số sách)

Số sách ngoại ngữ chiếm \(\frac{{108}}{{1400}} = \frac{27}{350}\) (tổng số sách)

Số sách tin học chiếm \(\frac{{35}}{{1400}} = \frac{1}{40}\) (tổng số sách)

Số cuốn truyện tranh là 1400 - (600 + 360 + 108 + 35) = 297 cuốn

Số sách truyện tranh chiếm \(\frac{{297}}{{1400}}\) (tổng số sách)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON