Bài tập 19 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 19 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2.

Hướng dẫn giải chi tiết

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 .

ĐS.   25 dm2 = \(\frac{1}{4}\) m2 ;              36 dm2 = \(\frac{9}{25}\) m2 ;           

        450 cm2 = \(\frac{9}{200}\) m2;         575 cm=\(\frac{23}{400}\)  m2 .

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • May May
  Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Viết tập hợp A các phân số bằng phân số \(-\dfrac{21}{35}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Phân số nào dưới đây không là phân số tối giản ?

  (A) \(\dfrac{8}{81}\)                   (B) \(\dfrac{28}{91}\)                        (C) \(\dfrac{176}{177}\)                     (D) \(\dfrac{17}{35}\)

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Phân số nào dưới đây là phân số tối giản :

  (A) \(\dfrac{125}{300}\)                  (B) \(\dfrac{416}{634}\)                   (C) \(\dfrac{351}{417}\)                    (D) \(\dfrac{141}{143}\)

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 40* (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Cộng cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{23}{40}\) với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được \(\dfrac{3}{4}\). Tìm số \(n\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Bài 39* (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

  Chứng tỏ rằng \(\dfrac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản \(\left(n\in\mathbb{N}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser
  Bài 37 (Sách bài tập - tập 2 - trang 11)

  Bạn Minh đã tìm ra một cách " rút gọn" phân số rất đơn giản :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn