YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 32 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

\(\frac{8}{{18}};\frac{{ - 35}}{{14}};\frac{{88}}{{56}};\frac{{ - 12}}{{ - 27}};\frac{{11}}{7};\frac{{ - 5}}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{8}{{18}} = \frac{{8:2}}{{18:2}} = \frac{4}{9}\\
\frac{{ - 12}}{{ - 27}} = \frac{{ - 12:\left( { - 3} \right)}}{{ - 27:\left( { - 3} \right)}} = \frac{4}{9}
\end{array}\)

Vậy \(\frac{8}{{18}} = \frac{{ - 12}}{{ - 27}}\)

Ta có:

\(\frac{{ - 35}}{{14}} = \frac{{ - 35:7}}{{14:7}} = \frac{{ - 5}}{2}\)

Vậy \(\frac{{ - 35}}{{14}} = \frac{{ - 5}}{2}\)

Ta có:

\(\frac{{88}}{{56}} = \frac{{88:8}}{{56:8}} = \frac{{11}}{7}\)

Vậy \(\frac{{88}}{{56}} = \frac{{11}}{7}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON