YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 27 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{4.7}}{{9.32}}\\
b)\frac{{3.21}}{{14.15}}\\
c)\frac{{2.5.13}}{{26.35}}\\
d)\frac{{9.6 - 9.3}}{{18}}\\
e)\frac{{17.5 - 17}}{{3 - 20}}\\
f)\frac{{49 + 7.49}}{{49}}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{4.7}}{{9.32}} = \frac{{4.7}}{{9.4.8}}\\
 = \frac{7}{{9.8}} = \frac{7}{{72}}\\
b)\frac{{3.21}}{{14.15}} = \frac{{3.7.3}}{{2.7.5.3}}\\
 = \frac{3}{{2.5}} = \frac{3}{{10}}\\
c)\frac{{2.5.13}}{{26.35}} = \frac{{2.5.13}}{{2.13.5.7}} = \frac{1}{7}\\
d)\frac{{9.6 - 9.3}}{{18}} = \frac{{9.\left( {6 - 3} \right)}}{{9.2}}\\
 = \frac{{6 - 3}}{2} = \frac{3}{2}\\
e)\frac{{17.5 - 17}}{{3 - 20}} = \frac{{17.\left( {5 - 1} \right)}}{{ - 17}}\\
 = \frac{{5 - 1}}{{ - 1}} =  - 4\\
f)\frac{{49 + 7.49}}{{49}} = \frac{{49\left( {1 + 7} \right)}}{{49}}\\
 = 1 + 7 = 8
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON