YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.5 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 4.5 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Cho phân số \(A = \frac{{n + 1}}{{n - 3}}\), \(\left( {n \in Z,n \ne 3} \right)\)

Tìm n để A là phân số tối giản.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Để AA là phân số tối giản thì ƯCLN (n+1; n-3) = 1 hay ƯCLN ((n-3)+4; n-3) = 1

Suy ra \(\left( {n - 3} \right)\not  \vdots 2\) hay n là số chẵn.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.5 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON