ADMICRO
UREKA

Bài tập 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 15 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Rút gọn các phân số sau:

a) \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{22}{55}=\frac{2}{5}\) ;        

Câu b: \(\frac{-63}{81}=\frac{-7}{9}\) ;      

Câu c: \(\frac{20}{-140}=\frac{-1}{7}\) ;        

Câu d: \(\frac{-25}{-75}=\frac{1}{3}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON