ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 30 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm bao nhiêu phần của ngày?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thời gian bạn Lan thức trong một ngày là: 24 – 9 =15 giờ

Thời gian bạn Lan thức chiếm: \(\frac{{15}}{{24}} = \frac{5}{8}\) ngày

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1