YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 39 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng \(\frac{{12n + 1}}{{30n + 2}}\) là phân số tối giản (n ∈ N)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì n ∈ N nên ta phải chứng minh tử và mẫu của phân số có ước chung lớn nhất bằng 1.

Gọi ước chung lớn nhất của 12n + 1 và 30n + 2 là a. Ta chứng minh a = 1

Ta có: (12n + 1) ⋮ a nên 5(12n + 1) ⋮ a

(30n + 2) ⋮ a nên 2(30n + 2) ⋮ a

Suy ra: [5(12n + 1) – 2(30n + 2)] ⋮ a

<=> (60 n + 5 – 60n - 4) ⋮ a

<=>1 ⋮ a <=> a = 1

Vậy \(\frac{{12n + 1}}{{30n + 2}}\) là phân số tối giản (n ∈ N)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON