YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 33 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại:

\(\frac{{15}}{{35}};\frac{{ - 6}}{{33}};\frac{{21}}{{49}};\frac{{ - 21}}{{91}};\frac{{14}}{{ - 77}};\frac{{ - 24}}{{104}};\frac{6}{{22}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{{15}}{{35}} = \frac{{15:5}}{{35:5}} = \frac{3}{7}\\
\frac{{21}}{{49}} = \frac{{21:7}}{{49:7}} = \frac{3}{7}\\
\frac{{ - 6}}{{33}} = \frac{{ - 6:3}}{{33:3}} = \frac{{ - 2}}{{11}}\\
\frac{{14}}{{ - 77}} = \frac{{14:\left( { - 7} \right)}}{{ - 77:\left( { - 7} \right)}} = \frac{{ - 2}}{{11}}\\
\frac{{ - 21}}{{91}} = \frac{{ - 21:7}}{{91:7}} = \frac{{ - 3}}{{13}}\\
\frac{{ - 24}}{{104}} = \frac{{ - 24:8}}{{104:8}} = \frac{{ - 3}}{{13}}\\
\frac{6}{{22}} = \frac{{6:2}}{{22:2}} = \frac{3}{{11}}
\end{array}\)

Vậy phân số không bằng các phân số còn lại là \(\frac{6}{{22}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON