YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 38 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây: chẳng hạn phân số \(\frac{{12}}{{36}}\) . Nếu đổi chỗ các chữ số ở tử cũng như ở mẫu thì ta được phân số \(\frac{{21}}{{63}}\) và ta có \(\frac{{12}}{{36}}\) = \(\frac{{21}}{{63}}\). Phân số \(\frac{{12}}{{26}}\) cũng có tính chất tương tự. Em thử kiểm tra xem. Em có tìm được hai phân số khác cũng có tính chất tương tự này không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{13}}{{26}} = \frac{{13:13}}{{26:13}} = \frac{1}{2}\\
\frac{{31}}{{62}} = \frac{{31:31}}{{62:31}} = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Vậy \(\frac{{13}}{{26}} = \frac{{31}}{{62}}\)

Hai phân số khác cũng có tính chất tương tự:

\(\frac{{14}}{{28}} = \frac{{41}}{{82}}\) và \(\frac{{12}}{{48}} = \frac{{21}}{{84}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON