YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 34 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm tất cả các phân số bằng phân số \(\frac{{21}}{{28}}\) và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{21}}{{28}}\) = \(\frac{{3}}{{4}}\)

Các phân số bằng phần số \(\frac{{21}}{{28}}\) và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19 cũng chính là các phân số bằng phân số \(\frac{{3}}{{4}}\) và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 19.

Các phân số: \(\frac{3}{4};\frac{6}{8};\frac{9}{{12}};\frac{{12}}{{16}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON