YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 36 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn

a) \(A = \frac{{4116 - 14}}{{10290 - 35}}\)

b) \(B = \frac{{2929 - 101}}{{2.1919 + 404}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
\frac{{4116 - 14}}{{10290 - 35}} = \frac{{14.294 - 14}}{{35.294 - 35}}\\
 = \frac{{14.\left( {294 - 1} \right)}}{{35.\left( {294 - 1} \right)}} = \frac{{14}}{{35}} = \frac{2}{5}
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
\frac{{2929 - 101}}{{2.1919 + 404}} = \frac{{29.101 - 101}}{{2.19.101 + 4.101}}\\
 = \frac{{101\left( {29 - 1} \right)}}{{101.\left( {2.19 + 4} \right)}} = \frac{{29 - 1}}{{2.19 + 4}}\\
 = \frac{{28}}{{42}} = \frac{2}{3}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON