YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 23 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 23 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số frac{m}{n} mà m, n ∈ A.

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng  - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu bằng -3 là \(\frac{0}{-3}, \frac{-3}{-3},\frac{5}{-3}\)

Các phân số có mẫu bằng 5 là: \(\frac{0}{5}, \frac{-3}{5},\frac{5}{3}\) 

Nhưng \(\frac{0}{-3}=0=\frac{0}{5}, \frac{-3}{-3}=1=\frac{5}{5}\)

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau: \(0,1,\frac{5}{-3},\frac{-3}{5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON