YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 20 tr 15 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

\(\frac{-9}{33};\frac{15}{9};\frac{3}{-11};\frac{-12}{19};\frac{5}{3};\frac{60}{-95}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{-9}{33}=\frac{-9:(-3)}{33:(-3)}=\frac{3}{-11};\)

\(\frac{3}{-11}=\frac{15:3}{9:3}=\frac{5}{3};\)

\(\frac{-12}{19} =\frac{-12.(-5)}{19.(-5)}=\frac{60}{-95}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON