YOMEDIA
UREKA

Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 26 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho đoạn thẳng AB:

 

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:

\(CD=\frac{3}{4}AB; EF=\frac{5}{6}AB;GH=\frac{1}{2}AB; IK=\frac{5}{4}AB.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Do đó \(CD=\frac{3}{4}AB=\frac{9}{12}AB.\)

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF