YOMEDIA
NONE

Bài tập 37 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 37 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2

Bạn Minh đã tìm ra một cách "rút gọn" phân số rất đơn giản. Này nhé:

\(\begin{array}{l}
\frac{{16}}{{64}} = \frac{{1\not 6}}{{\not 64}} = \frac{1}{4}\\
\frac{{26}}{{65}} = \frac{{2\not 6}}{{\not 65}} = \frac{2}{5}
\end{array}\)

("Rút gọn" cho 6)

\(\begin{array}{l}
\frac{{19}}{{95}} = \frac{{1\not 9}}{{\not 95}} = \frac{1}{5}\\
\frac{{49}}{{98}} = \frac{{4\not 9}}{{\not 98}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}
\end{array}\)

("Rút gọn" cho 9)

Em hãy kiểm tra xem các kết quả tìm được có đúng không?

Em có thể áp dụng "phương pháp" này để rút gọn các phân số có dạng \(\frac{{ab}}{{bc}}\) hay không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Kiểm tra ta thấy các kết quả tìm được đều đúng. Tuy nhiên, không thể áp dụng "phương pháp" trên để rút gọn các phân số có dạng ab/bc.

Ví dụ : \(\frac{{23}}{{31}} = \frac{{2\not 3}}{{\not 31}} = \frac{2}{1}\)

=> Kết quả này là sai

Cách "rút gọn" của bạn Minh chỉ đúng một cách ngẫu nhiên

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 11 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON