YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán GT lớp 12

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) \(log_{2}\frac{1}{8}\).

b) \(log_{\frac{1}{4}}2\).

c) \(log_{3}\sqrt[4]{3}\).

d) .

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức \({\log _{{a^\alpha }}}{a^\beta } = \frac{\beta }{\alpha }.\)

Lời giải:

Câu a:

  = = -3.

Câu b:

 =  = .

Câu c:

 =  = .

Câu d:

 =  = 3.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1