YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 89 SGK Toán 12 NC

Bài tập 25 trang 89 SGK Toán 12 NC

Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để đẳng thức đúng.

a) \({\log _a}\left( {xy} \right) = ...;\)

b) \(... = lo{g_x}x - lo{g_a}y\)

c) \({\log _a}{x^\alpha } = ...\)

d) \({a^{lo{g_a}b}} = ...\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \({\log _a}\left( {xy} \right) = {\log _a}x + {\log _a}y;\) điều kiện a > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0

b) \(lo{g_x}\frac{x}{y} = lo{g_x}x - lo{g_a}y\), điều kiện a > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0

c) \({\log _a}{x^\alpha } = \alpha lo{g_a}x\) , điều kiện a > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0

d) \({a^{lo{g_a}b}} = b\), điều kiện a > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 89 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF