YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 35 trang 92 SGK Toán 12 NC

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tính \({\log _a}x\) biết \({\log _a}b = 3,{\log _a}c =  - 2\)

a) \(x = {a^3}{b^2}\sqrt c \)

b) \(x = \frac{{{a^4}\sqrt[3]{b}}}{{{c^3}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
{\log _a}x = {\log _a}\left( {{a^3}{b^2}\sqrt c } \right)\\
 = 3 + 2{\log _a}b + \frac{1}{2}{\log _a}c\\
 = 3 + 2.3 + \frac{1}{2}\left( { - 2} \right) = 8
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
{\log _a}x = {\log _a}\left( {\frac{{{a^4}\sqrt[3]{b}}}{{{c^3}}}} \right)\\
 = 4 + \frac{1}{3}{\log _a}b - 3{\log _a}c\\
 = 4 + \frac{1}{3}.3 - 3\left( { - 2} \right) = 11
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 92 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF