YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39 trang 93 SGK Toán 12 NC

Bài tập 39 trang 93 SGK Toán 12 NC

Tìm x biết 

a) \({\log _x}27 = 3\)

b) \({\log _x}\frac{1}{7} =  - 1\)

c) \({\log _x}\sqrt 5  =  - 4\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \({\log _x}27 = 3 \Leftrightarrow {x^3} = 27 = {3^3} \Leftrightarrow x = 3\)

b)

\(\begin{array}{l}
{\log _x}\frac{1}{7} =  - 1\\
 \Leftrightarrow {x^{ - 1}} = \frac{1}{7} = {7^{ - 1}} \Leftrightarrow x = 7
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
{\log _x}\sqrt 5  =  - 4 \Leftrightarrow {x^{ - 4}} = \sqrt 5 \\
 \Leftrightarrow x = {\left( {\sqrt 5 } \right)^{ - \frac{1}{4}}} = {5^{ - \frac{1}{8}}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 93 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF