YOMEDIA
NONE

Bài tập 34 trang 92 SGK Toán 12 NC

Bài tập 34 trang 92 SGK Toán 12 NC

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:

a) \(\log 2 + \log 3\) với \({\log _5}\)

b) \(\log 12 - \log 5\) với \({\log _7}\)

c) \(3\log 2 + \log 3\) với \(2{\log _5}\)

d) \(1 + 2\log 3\) với \({\log _27}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\log 2 + \log 3 = log6 > log5\) (vì 10 > 1)

b) \(\log 12 - \log 5 = \log \frac{{12}}{5} = \log 2,4\)

\(\log 12 - \log 5\) < \({\log _7}\) (vì 10 > 1)

c)

\(\begin{array}{l}
3\log 2 + \log 3 = \log \left( {{2^3}.3} \right)\\
 = \log 24 < \log 25 = 2\log 5\\
 \Rightarrow 3\log 2 + \log 3 < 2\log 5
\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
1 + 2\log 3 = \log 10 + \log {3^2}\\
 = \log \left( {10.9} \right) = \log 90 > \log 27
\end{array}\\
{ \Rightarrow 1 + 2\log 3 > \log 27}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 92 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF