ADMICRO
UREKA

Bài tập 27 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 27 trang 90 SGK Toán 12 NC

Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3:

\(3;81;1;\frac{1}{9};\sqrt[3]{3};\frac{1}{{3\sqrt 3 }}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng \({\log _a}{a^b} = b\) với a > 0; a ≠ 1

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
{\log _3}3 = 1;{\log _3}81 = {\log _3}{3^4} = 4;\\
{\log _3}1 = 0;{\log _3}\frac{1}{9} = {\log _3}{3^{ - 2}} =  - 2;
\end{array}\\
\begin{array}{l}
{\log _3}\sqrt[3]{3} = {\log _3}{3^{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{3};\\
{\log _3}\frac{1}{{\sqrt[3]{3}}} = {\log _3}{3^{\frac{{ - 3}}{2}}} =  - \frac{3}{2}
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 90 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF