YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC

Chứng minh:

\(\frac{7}{{16}}\ln (3 + 2\sqrt 2 ) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln (\sqrt 2  - 1) = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{7}{{16}}\ln (3 + 2\sqrt 2 ) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln (\sqrt 2  - 1)}\\
{ = \frac{7}{{16}}\ln {{(\sqrt 2  + 1)}^2} - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}}}\\
{ = \frac{7}{8}\ln (\sqrt 2  + 1) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}} = 0}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF