ADMICRO
UREKA

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC

Chứng minh:

\(\frac{7}{{16}}\ln (3 + 2\sqrt 2 ) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln (\sqrt 2  - 1) = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{7}{{16}}\ln (3 + 2\sqrt 2 ) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln (\sqrt 2  - 1)}\\
{ = \frac{7}{{16}}\ln {{(\sqrt 2  + 1)}^2} - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}}}\\
{ = \frac{7}{8}\ln (\sqrt 2  + 1) - 4\ln (\sqrt 2  + 1) - \frac{{25}}{8}\ln \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}} = 0}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF