ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 3 Lôgarit

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 3 Lôgarit sẽ giúp các em ôn tập và cũng cố lại các công thức đã học, đánh giá được khả năng vận dụng các công thức để giải bài tập, qua đó có thể điều chỉnh phương pháp học tập.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Rút gọn biểu thức 

  \(A = {\log _a}\frac{{{a^2}.\sqrt[3]{{{a^2}}}.a.\sqrt[5]{{{a^4}}}}}{{\sqrt[3]{a}}}\) với \(a > 0;\,\,a \ne 1\).

  • A. \(A = \frac{{62}}{5}\)
  • B. \(A = \frac{{16}}{5}\)
  • C. \(A = \frac{{22}}{5}\)
  • D. \(A = \frac{{67}}{5}\)
  • A. \(P = \frac{3}{{10}}\)
  • B. \(P = 4\)​
  • C. \(P = \frac{1}{2}\)​
  • D. \(P = \frac{1}{4}\)​
   
   
 • Câu 3:

  Đặt  \(a = {\log _2}3,b = {\log _5}3\). Hãy biểu diễn \({\log _6}45\)  theo a và b.

  • A. \({\log _6}45 = \frac{{2{a^2} - 2ab}}{{ab}}\)
  • B. \({\log _6}45 = \frac{{2{a^2} - 2ab}}{{ab + b}}\)
  • C. \({\log _6}45 = \frac{{a + 2ab}}{{ab + b}}\)
  • D. \({\log _6}45 = \frac{{a + 2ab}}{{2ab + b}}\)
 • Câu 4:

  Cho \({\log _{12}}8 = a\). Biểu diễn \({\log _2}3\) theo a.

  • A. \({\log _2}3 = \frac{{1 - a}}{{a - 2}}\)
  • B. \({\log _2}3 = \frac{{2a - 1}}{{a - 2}}\)
  • C. \({\log _2}3 = \frac{{a - 1}}{{2a - 2}}\)
  • D. \({\log _2}3 = \frac{{1 - 2a}}{{a - 2}}\)
  • A. \(3\log (a + b) = \frac{1}{2}({\log _a} + {\log _b})\)
  • B. \(\log \frac{{a + b}}{3} = \frac{1}{2}({\log _a} + {\log _b})\)
  • C. \(2({\log _a} + {\log _b}) = \log (7ab)\)
  • D. \(2({\log _a} + {\log _b}) = \log (7ab)\)
 • Câu 6:

  Đặt a = log23, b = log35. Hãy tính biểu thức P = log660 theo a và b

  • A. \(P = 1 + \frac{{ab}}{{a + b}}\)
  • B. \(P = \frac{{2 + b + ab}}{{1 + b}}\)
  • C. \(P = 1 + \frac{{ab}}{{1 + b}}\)
  • D. \(P = \frac{{2 + a + ab}}{{1 + a}}\)
 • Câu 7:

  Rút gọn biểu thức \(P = \log \frac{a}{b} + \log \frac{c}{d} + \log \frac{b}{c} - \log \frac{{ay}}{{dx}}\)

  • A. 1
  • B. \(\log \frac{x}{y}\)
  • C. \(\frac{{\log y}}{x}\)
  • D. \(\log \frac{{{a^2}y}}{{{d^2}x}}\)
 • Câu 8:

  10log7 bằng:

  • A. 1
  • B. log710
  • C. 7
  • D. log7
 • Câu 9:

  Tính giá trị của biểu thức log3100 - log318 - log350

  • A. -3
  • B. -2
  • C. 2
  • D. 3
 • Câu 10:

  log125 bằng

  • A. 5log3
  • B. 3-3log2
  • C. 100log1,25
  • D. (log25)(log5)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)