YOMEDIA
NONE

Bài tập 46 trang 97 SGK Toán 12 NC

Bài tập 46 trang 97 SGK Toán 12 NC

Cho biết chu kì bán hủy của chất phóng xạ Plutôni Pu239 là 24360 năm (tức là một lượng Pu239 sau 24360 năm phân hủy chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức S=A.ert, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm (r < 0), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t. Hỏi 10 gam Pu239 sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trước tiên, ta tìm tỉ lệ phân hủy hàng năm của Pu239

Pu239 có chu kì bán hủy là 24360 năm, do đó ta có: 

\(5 = 10.{e^{r.24360}}\)

Suy ra:

\(\begin{array}{l}
r = \frac{{\ln 5 - \ln 10}}{{24360}} \approx  - 2,{84543.10^{ - 5}}\\
 \approx  - 0,000028
\end{array}\)

Vậy sự phân hủy của Pu239 được tính theo công thức: 

\(S = A.{e^{ - 0,000028t}}\)

Trong đó S và A tính bằng gam, t tính bằng năm.

Theo bài ra, ta có: \(1 = 10.{e^{ - 0,000028t}}\)

Suy ra: \(t = \frac{{ - \ln 10}}{{ - 0,000028}} \approx 82235\) (năm).

Vậy sau khoảng 82235 năm thì 10 gam chất Pu239 sẽ phân hủy còn 1 gam.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 97 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF