YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 90 SGK Toán 12 NC

Bài tập 30 trang 90 SGK Toán 12 NC

Tìm x biết 

a) \({\log _5}x = 4\)

b) \(lo{g_2}(5 - x) = 3\)

c) \(lo{g_3}(x + 2) = 3\)

d) \(lo{g_{\frac{1}{{16}}}}(0,5 + x) =  - 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\({\log _5}x = 4 \Leftrightarrow x = {5^4} = 625.\)

b)

\(\begin{array}{l}
{\log _2}\left( {5 - x} \right) = 3 \Leftrightarrow 5 - x = {2^3}\\
 \Leftrightarrow x =  - 3
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
{\log _3}\left( {x + 2} \right) = 3 \Leftrightarrow x + 2 = {3^3}\\
 \Leftrightarrow x = 25
\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}
{\log _{\frac{1}{6}}}\left( {0,5 + x} \right) =  - 1\\
 \Leftrightarrow 0,5 + x = {\left( {\frac{1}{6}} \right)^{ - 1}}\\
 \Leftrightarrow x = 6 - 0,5 = 5,5
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 90 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF