ADMICRO

Bài tập 1.43 trang 22 SBT Toán 12

Giải bài 1.43 tr 22 SBT Toán 12

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f(x) = \frac{{2x - 1}}{{x - 3}}\) trên đoạn [0;2] bằng:

A. \(\frac{1}{3}\) và 3

B. \(\frac{3}{2}\) và -1

C. 2 và -3

D. \(\frac{1}{2}\) và 5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A.
TXĐ: \(D = R\backslash \left\{ 3 \right\}\)

\(f'\left( x \right) =  - \frac{5}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} < 0,\,\forall x \in D\) 
Do đó nghịch biến trên 
Ta thấy \(\left[ {0;2} \right] \subset \left( { - \infty ;3} \right)\).

Vì vậy \(\mathop {\max }\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = f\left( 0 \right) = \frac{1}{3},\)

\(\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;2} \right]} f\left( x \right) = f\left( 2 \right) =  - 3\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.43 trang 22 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)